رهیاب (۲۰۶)

gps

تمامی نرم افزار هاي مبتنی بر سیستم عامل WIN CE توسط این دستگاه قابل اجرا میباشند. برترین نرم افزار هاي رهیاب ماهواره اي (GPS) توسط این دستگاه پشتیبانی میشود. این دستگاه امکانات لازم (مانند فرکانس ماهواره اي، ورودي هاي صوتی و تصویري و پورت حافظه) را در اختیار نرم افزار رهیاب قرار میدهد. کافیست حافظه مربوط به نرم افزار رهیاب ماهواره اي خود را در پورت مربوطه قرار داده تا در هر زمان به آن دسترسی داشته باشید. در صورتیکه از راهنماي صوتی استفاده نمائید حتی هنگام پخش موسیقی، پیام ها را شنیده و بصورت اتوماتیک به پخش موسیقی باز گردید. ساعت سیستم میتواند بصورت اتوماتیک با استفاده از سیگنال دریافتی از ماهواره تنظیم میشود.

رهياب 206 نمايش سايت copy