پشتیبانی محصولات

 دفتر خدمات فنی و خدمات  پس از فروش اتومکسکو  

آدرس: تــــهران، خــیابان جــمهوری، بعد از پل حافظ

خــــیابان مــیرزا کـوچـکـخــان، شــماره 39، واحـد22

تلفن تـماس:66751300-2    فکس: 66752605